Titulacions oficials per certificar el nivell d’anglès

Titulacions oficials per certificar el nivell d’anglès

Titulacions per certificar l’anglès existeixen moltes, de vegades, fins i tot pot arribar a resultar molt confús i és fàcil perdre’s. Avui volem llançar una mica de llum sobre aquest tema, parlant dels diferents certificats que existeixen i perquè ens poden interessar més segons si volem treballar a un altre país, entrar a realitzar un màster o millorar el nostre cv per accedir al món laboral més preparats.

Existeixen diferents institucions que certifiquen de manera oficial el nostre nivell d’anglès, segurament la que més hauràs escoltat és la de Cambridge (almenys a Espanya), però podem trobar més i més importants, segons el nostre objectiu, anem a repassar-les totes.

Titulacions oficials de Cambridge

  • Titulacions oficials de Cambridge EnglishQualifications:

Aquestes són les més conegudes, aquí podrem trobar el famós First, per exemple, com en la majoria de certificats prendrem com a punt de referència el Marc Comú de Referència Europeu (MCER) per dividir els nivells.En aquest cas Cambridge crea dues distincions per les CambridgeEnglish Qualifications, les titulacions dirigides a un públic més genèric i unes altres al món més empresarial:

MCER Certificats estàndard Certificats profesionals
B1 PET (Preliminary English Test) Bussiness Preliminary
B2 FCE (First Certificate in English) Bussiness Vantage
C1 CAE (Certificate in Advanced English) Bussiness Higher
C2 CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

  • Titulacions oficials de Bulats:

En aquest cas és un certificat d’anglès completament dirigit al món professional, es busca realitzar una valoració de les competències en el lloc de treball.En la titulació Bulatsno cal aprovar o suspendre sinó que segons la puntuació que traguem ens donen un nivell. La puntuació va de 10 a 100 i, per exemple, el B2 equival a una puntuació d’entre 60 a 74. D’aquesta manera podem conèixer on està el nostre nivell per afrontar la formació que necessitem en el nostre entorn laboral.

En aquest cas també agafa com a referència el MCER.

•Titulacions oficial de  IELTS:

Encara que no és una titulació exclusiva de Cambridge, aquesta és una de les impulsores del certificat IELTS juntament amb el Bristish Council i l’institut IDP.

Aquest és un examen que avalua el nostre nivell als països de parla anglesa i és imprescindible per a aquells països que exigeixen un nivell d’anglès als immigrants.

De la mateixa forma que a l’anterior títol (BULATS) no és una qüestió d’aprovar o suspendre, aquí l’objectiu és valorar el nivell que tenim. Amb una puntuació que va des del 3.5 (A2) fins al 9.0 (C2).

Molt important a tenir en compte! Únicament té una validesa de 2 anys.

 

Titulacions del ETS (Measuring the Power of Learning)

  • Titulació oficial del TOEFL:

La reconeguda organització educativa MTS (amb seu a New Jersey) ens ofereix un altre dels grans certificats d’anglès, el TOEFL.

Fins al moment hem vist titulacions que ens seran útils principalment a Europa però, que passa si volem anar als Estats Units o Austràlia? Per exemple.

Aquesta titulació està orientada tant al món universitari com al professional i no es tracta d’aprovar o suspendre, segons la puntuació que traguem se’ns atorgarà un nivell o un altre.
És un certificat que cal treure’s quan ho hagis de necessitar, ja que, té una validesa de sol 2 anys.

• Titulació oficial de TOEIC:

En aquest cas és un examen que està dirigit al món professional, és utilitzat per les empreses principalment als Estats Units i els que més ho valoren habitualment són les multinacionals. Igual que l’anterior no és un examen d’aprovar o suspendre, es tracta de conèixer quin nivell té l’alumne, d’aquesta manera les empreses poden assegurar-se que el seu candidat disposa del nivell requerit per al lloc de treball.

L’examen té dues parts importants:

– Speaking i Reading: Es realitza per escrit i té una durada de 120 minuts amb 200 preguntes tipus test.
– Speaking i Writing: Es realitza amb auriculars i ordinador, té una durada de 80 minuts i un total de 19 preguntes.

TITULACIONS OFICIALS D’OXFORD

• Titulació oficial de OTE (Oxford Test of English):

Aquesta titulació és la més nova de totes, avalada per la Universitat d’Oxford, una de les més prestigioses del món.

De moment únicament la podrem trobar a Espanya, ja que, Oxford ha decidit començar amb el nostre país per realitzar el seu llançament.

En aquest cas l’examen es realitza 100% online i no hi ha dates específiques per fer-ho a causa d’aquestes característiques, et pots examinar quan vulguis. Es compon de 4 parts: Speaking, Listenint, Writing i Listening.

Us adjuntem un quadre amb les correspondències dels resultats respecte al MCER

titulacionss oficialss d'anglès-1

Titulacions oficials de TRINITY

Finalment encara que no per això les menys importants, us volem parlar de les titulacions en anglès que atorga el Trinity College London, una institució fundada el 1877 i que ofereix titulacions amb un gran reconeixement en l’àmbit internacional.

Existeixen dos tipus d’exàmens principalment: El ISE i el GESE.

La gran diferència respecte als exàmens que us hem presentat fins al moment és que en aquest cas es basen principalment en la part oral (encara que en alguns també hi ha part escrita)

Taula de correspondència amb el MCER pel ISE:

nivell ISE - titulacions oficials

 

 

 

 

 

Taula de correspondència amb el MCER per al GESE:

nivell GESE-titulacions oficials anglès

Amb aquestes últimes acabem, és clar que podríem arribar a incloure alguna titulació més per certificar el nostre nivell d’anglès, però creiem que hem posat les més importants amb un reconeixement a nivell internacional.

Esperem que hagi sigut d’utilitat per a tu i és possible que pròximament desenvolupem en profunditat cada una d’elles per separat, estigueu atents!

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies