Vocabulari i frases més comuns en anglès per viatjar

Vocabulari i frases més comuns en anglès per viatjar

Avui dia, el motiu principal pel qual realitzem cursos d’anglès és per aconseguir una millorar en el nostre àmbit laboral o acadèmic però… I per a quan per als viatges?

Viatjar a l’estranger és quelcom a l’abast de la majoria, ja sigui per a un cap de setmana, o un viatge llarg durant el nostre període vacacional. Quantes vegades no ha passat que ens hem recordat del nostre baix nivell d’anglès just en aquells dies? En aquest moment hem desitjat poder comunicar-nos millor, ja sigui per a demanar alguna cosa que necessitàvem o simplement per a relacionar-nos amb la gent del país i poder conèixer millor la seva cultura i costums.

L’anglès és el primer idioma parlat en el món per gent no nativa, i s’ha convertit en una llengua franca, una llengua de comunicació internacional. Per tant, quan viatgem, ens trobarem que, encara que no sigui la llengua nativa, ens podrem comunicar en anglès i entendre’ns sense problema en la majoria de les ocasions.

Per als no iniciats o per als quals esteu començant a estudiar per aquest motiu, us volem ajudar donant unes pautes amb vocabulari i frases que podreu utilitzar en els moments típics que ens trobarem tots en qualsevol viatge. Començant per la sortida, sigui amb avió, tren o vaixell, a l’arribada a l’hotel, menjar en restaurants, agafar un taxi i diferents situacions que solen ocórrer. Anem a això!

 

Consejos en inglés para moverte por el aeropuerto

 

Consells i termes en anglès per al Aeroport

 

Avui dia serà el principal mitjà de transport que agafarem si anem una mica lluny en el nostre viatge. Pot ser una mica complicat moure’s pels aeroports, cal realitzar molts passos, facturar, passar per la duana, buscar la porta d’embarcament, que l’avió no vagi amb retard, etc. Per tot això, és molt recomanable anar preparat/a, si no sabem gens d’anglès, podem portar una llista amb les paraules més habituals i si ja tenim alguns coneixements, podem aprendre’n de nous i portar amb nosaltres algunes frases que segur ens ajudaran molt en cas de dubte o confusió.

 

Vocabulari en anglès per a viatjar en avió

 

 • Check in: Facturar, registrar-se.
 • Departure: Sortides.
 • Arrivals: Arribades.
 • Passport: Passaport.
 • Gate: Porta d’embarcament (Per a referir-se a la porta d’embarcament per a l’avió).
 • Flight: Vol.
 • Flight tiquet: Bitllet d’avió.
 • Flight number: Número de vol.
 • Boarding: Embarcar.
 • Boarding card/pass: Targeta d’embarcament.
 • Baggage/luggage reclaim: Recollida d’equipatge.
 • Suitcase: Maleta (Per a l’equipatge també veurem Baggage/Lugagge).
 • Carry-on bag / hand lugagge: Equipatge de mà.
 • Late: Tarda.
 • Airline: Aerolínia.
 • Land: Aterrar (Quan vegem landing significarà que l’avió està aterrant).
 • Duty free: Botiga de compra lliure d’impostos.
 • Flight delayed: Vol retrassat.
 • Passenger: Passatger.

 

Si ens criden per algun motiu a la duana, us comentem algun vocabulari més específic per a aquests casos, encara que també us serviran moltes de les paraules que teniu fins al moment:

 

 • Custom: Duana.
 • Nothing to declare: Res a declarar.
 • Passport control: Inspecció de passaport.

 

Una vegada ja hem superat tots aquests tràmits i per fi estem a l’avió:

 • Air Hostess: Hostessa (encara que també podrem utilitzar/veure flight attendant).
 • Flight crew: Tripulació de cabina.
 • Seatbelt: Cinturó de seguretat.
 • To take off: Enlairar.
 • Flight number: Número de vol.
 • Seat number: Número de seient.

 

Frases en anglès per a viatjar en avió

 

 

ANGLÈS CATALÀ
Do you Know which is the gate for flight…? Sap quina és la porta d’embarcament pel vol…?
What time wil we be boarding? A quina hora embarquem?
What time is my flight? A quina hora és el meu vol?
What’s my flight number? Quin és el meu número de vol?
Where is check-in for…? On està la facturació (mostrador de la companyia) de…?
Which gate is the flight to …. leaving from? En quina porta surt el vol per…?
How late wil the flight be? Quan porta el vol de retràs?
The flight is delayed by 20 minutes. El vol porta un retràs de 20 minuts.
Do you have your boarding card/ pass? Té la seva targeta d’embarcament?
Do you haver any baggage to check? Té equipatge per facturar?
The flight is cancelled. El vol s’ha cancel·lat.
I’ve lost my baggage. He perdut el meu equipatge.
Where is the baggage reclaim? On està la recollida d’equipatge?

 

Consells i termes en anglès per a viatjar en Tren

El tren és un mètode habitual de viatge també, ja sigui, per a viatjar des del teu país a la destinació de vacances que t’has marcat o per a desplaçar-te una vegada arribes a aquesta destinació. És molt probable que hagis d’agafar-lo en algun moment i per això també volem ajudar-te amb l’anglès per a viatjar amb tren en aquest article.

 

Consejos en ingles para viajar en tren

 

Vocabulari en anglès per a viatjar en Tren

 

 • Train station o Railway train: Estación de tren.
 • Ticket office/window: Ventanilla.
 • Ticket sales: Venta de billetes.
 • Way out: Salida.
 • Way in: Entrada.
 • One way ticket: Billete sólo de ida.
 • Return ticket: Billete de ida y vuelta.
 • Standard rate: Tarifa normal.
 • Full train: Tren completo.
 • Local train: Cercanías.
 • Engine driver: Maquinista.
 • Sleeping car: Vagón dormitorio.
 • Freight car: Vagón de carga.
 • Platform : Andén.
 • Buffet car: Vagón restaurante/ cafetería.
 • Train station o Railway train: Estació de tren.
 • Tiquet office/window: Finestreta.
 • Tiquet sale: Venda de bitllets.
 • Way out: Sortida.
 • Way in: Entrada.
 • One way ticket: Bitllet només d’anada.
 • Return ticket: Bitllet d’anada i tornada.
 • Standard rate: Tarifa normal.
 • Full train: Tren complet.
 • Local train: Rodalia.
 • Engine driver: Maquinista.
 • Sleeping car: Vagó dormitori.
 • Freight car: Vagó de càrrega.
 • Platform : Andana.
 • Bufet car: Vagó restaurant/ cafeteria.

Expressions

 • To take the train: Agafar el tren.
 • To miss the train: Perdre el tren.
 • To get off the train: Baixar del tren.
 • To transfer trains: Fer transbord.

 

Frases en anglès per a viatjar en Tren:

 

ANGLÈS CATALÀ
Are there any trains to London this weekend? Hi ha algun tren cap a Londres aquest cap de setmana?
When is the next/last train to London? Quan és el següent/últim tren a Londres?
What times does the next/last train to London? A quina hora surt el pròxim/últim tren a Londres?
How much is a ticket to…? Quan és un billet a …..?
How long does it take to…..? Quan temps es triga a …..?
Which platform does the train to…leave from? En quina andana surt el tren a …?

Consells i termes en anglès per a viatjar en Vaixell

 

Els creuers estan a l’ordre del dia, hi ha preus per a totes les butxaques i serà habitual trobar-nos amb moltes nacionalitats, amb les quals haurem de conviure durant uns dies. També pot sorgir la possibilitat d’agafar un al lloc on viatgem per a desplaçar-nos internament, llavors… Què millor que tenir uns coneixements d’anglès per a viatjar amb vaixell?

 

Inglés para viajar en barco

 

Vocabulari en anglès per a viatjar en Vaixell

 

 • Cruise o cruise ship: Creuer.
 • Car ferry: Vaixell tipus Ferri apte per a transportar cotxes.
 • Yacht: Veler.
 • Ship: Vaixell.
 • Port o Harbour: Port.
 • Pier: Moll.
 • To disembark: Desembarcar.
 • To embark: Embarcar.
 • Crossing: Travessia.
 • Crew: Tripulació.
 • Cabin: Cabina.
 • Engine room: Sala de màquines.
 • Funnel: Xemeneia del vaixell.
 • Car deck: coberta per a cotxes.
 • Deck: Coberta o pisos del vaixell.
 • Gangway: Passarel·la.
 • Life belt: Flotador salvavides.
 • Life jacket: Jaqueta salvavides.
 • Lifeboat: Bot salvavides.
 • To sail: Navegar.
 • Calm sea: Mar en calma.
 • Open sea: Alta mar/Mar obert.
 • Rough sea: Mar picat.
 • Choppy sea: Mar arrissada.
 • Seasick: Marejat/per estar en la mar.

 

Frases en anglès per a viatjar en Vaixell

 

 

ANGLÈS CATALÀ
What time’s the next boat to………? A quina hora és el següent vaixell per….?
I would like a ticket for one passanger M’agradaria un tiquet per un passatger.
I would like a two beth cabin M’agradaria una cabina amb dos llits.
Where is the Information desk/cabin number/…? On està el mostrador d’informació/número de cabina/…?
What time does the ferry/cruise arrive in….? A quina hora arriba el ferri/creuer a….?
How long does the crossing take? Quan es triga a fer la travessa?
Which deck’s the restaurant/cabin number…/ shop/…. on? En quin pis està el restaurant/número de cabina…/botigues/…?
I feel seasick. Em sento marejat/a

Consells i termes en anglès per a desplaçar-te per la ciutat

 

Quan arribis a la teva destinació necessitaràs desplaçar-te a l’hotel/apartament que hagis reservat, per a això segurament disposaràs de diferents opcions, taxi, bus,… Et donarem una pautes per a aquest moment, que també et serviran per a anar a la resta de llocs que vulguis desplaçar-te.

 

Inglés para la ciudad

 

Vocabulari en anglès per a desplaçar-te per la ciutat

 

 • Turn right/left: Girar dreta/esquerra.
 • Go straight ahead: Segueixi recte.
 • Fare: Tarifa (per a transport).
 • Underground: Metre a Regne Unit, encara que també és conegut de manera popular com Tube.
 • Subway: Metre als Estats Units que és sota terra, Metro quan no és subterrani.
 • Oneway: només anada.
 • Roundtrip: Anada i tornada.
 • Road: Carretera.
 • Highway: Autopista amb peatges,als Estats Units.
 • Motorway: Autopista a Regne Unit.
 • Freeway: Autopista sense peatges, als Estats Units.
 • Toll/ tollbooth: Cabina de peatge.

 

Frases en anglès per a desplaçar-te per la ciutat

 

ANGLÈS CATALÀ
Which is the fare?  Quina és la tarifa?
Where do they sell tickets? On es venen els bitllets?
Where is the bus/taxi stop? On està la parada de bus/taxi?
Where could I find a taxi? On podria trobar un taxi?
I would like to go to this hotel. M’agradari anar a aquest hotel.
I would like a roundtrip/oneway ticket. Vull un bitllet d’anada i tornada/només anada.
How often does the bus/train run? Amb quina freqüència hi ha autobusos/trens?
Does this bus/train/subway go to…..? Aquest bus/tren/metre va a…?
When does the next train/subway/bus leave? Quan surt el pròxim tren/metre/bus?
What train/subway/bus do I take to go to…? Quin tren/metre/bus agafo per anar a…?
Could you show me on the map? M’ho podria ensenyar al mapa?

Consells y termes en anglès per a allotjar-te durante el teu viatje

 

Ja ets a l’hotel, has arribat a la teva destinació i has aconseguit sobreviure, veurem com et mous en el teu allotjament escollit.

 

Vocabulari en anglès per l’allotjament

 

 • Inn: Posada. Tot i que originalment aquest és el significat de la paraula, avui dia el podràs veure com a terminació de molts hotels, escrit com a Hotel-Inn. Pel que, amb els anys ha anat agafant un significat més ampli.
 • Apartment: Apartament.
 • Hostel: Hostal.
 • Room: Habitació
 • Single room: Habitació individual.
 • Twin room/ Double room: Habitació doble.
 • Available rooms: Habitacions disponibles.
 • Bed: Llit
 • Queen bed: Llit doble gran.
 • Double beds: Llit doble normal.
 • Check out: Hora de sortida.
 • Room key: Claus de l’habitació.
 • Room service: Servei d’habitacions.
 • Towel: Tovallola.
 • Breakfast: Esmorzar.
 • Breakfast included: Esmorzar inclòs.
 • Half-board room: Mitja pensió.
 • Full board: Pensió completa.
 • Smoke free: Lliure de fum.
 • Invoice: Factura.

Frases en anglès per a l’allotjament

 

ANGLÈS CATALÀ
I have a reservation under the name of…. Tinc una reserva a nom de…
Are there any rooms available? Hi han habitacions disponibles?
Does the room have a bathroom? L’habitació disposa de lavabo?
How many beds are in the room? Quants llits hi ha a l’habitació?
I would like one queen bed M’agradaria un llit doble.
Where are the elevators? On estan els ascensors?
What is the password for the WiKi? Quina és la contrasenya de WiFi?
I would like the breakfast in my room, please M’agradaria l’esmorzar a l’habitació, si us plau.
Could you call a taxi for me, please? Podria trucar un taxi per mi, si us plau?
Is the breakfast/lunch/dinner included? Està l’esmorzar/dinar/sopar inclòs?
What time is check out? Quan s’ha de deixar l’habitació?

 

Amb tota aquesta informació, hem buscat donar-vos unes pinzellades del que considerem més important en diferents situacions, les quals us podreu trobar si realitzeu un viatge en un país on l’anglès s’utilitza com a llengua vehicular, sigui nativa o no.

I si amb això despertem el vostre interès per a aprendre més anglès i anar més preparats en el vostre següent viatge, no dubteu a preguntar pels nostres cursos d’anglès presencials i classes online d’anglès!

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies