Similituds i diferències entre l’Alemany i l’anglès

Similituds i diferències entre l’Alemany i l’anglès

 

Perquè l’alemany és més fàcil si sabem una mica d’anglès?

 

La primera idea que ens ve al cap quan escoltem a algú que vol aprendre alemany és la dificultat en aquesta llengua. Però aquesta idea és només una de les llegendes més comunes de la nostra societat. L’alemany i l’anglès comparteixen infinites similituds. Si estàs pensant a ampliar les teves metes professionals i tens nocions d’anglès, a què esperes per a començar amb l’alemany?

Totes dues llengües comparteixen el seu origen (proto-germànic), cosa que reforça les seves similituds. De fet, Anglaterra va ser poblada extensament per tribus germàniques que intentaven comunicar-se usant l’anglès antic (Old English). La convivència de totes dues cultures i llengües va fomentar l’adaptació i incorporació de molts termes i estructures gramaticals entre llengües. Moltes de les paraules i estructures utilitzades en aquesta època per aquestes tribus germàniques segueixen presents en alemany, i sorprenentment la majoria d’elles s’assemblen a l’anglès.

Encara creus que és massa difícil? Veurem alguns exemples!

Aprendre Alemany: Primer contacte amb la llengua

 

Primer contacte amb la llengua

 

La presentació és imprescindible i veuràs que l’estructura és similar, fins i tot idèntica, a la de l’anglès:

Hello! Hallo!
My name is … Mein Name ist …
I am … years old Ich bin … Jahre alt
How is it going? Wie geht es dir?
Good! Thank you Gut! Danke

 

Òbviament hi ha alguna diferència en la pronunciació, però estructuralment són molt semblants. Per a polir aquest primer contacte, donem un cop d’ull als punts bàsics en la pronunciació aplicables d’ara endavant:

 

 • La combinació de vocals “ei” en alemany sempre es pronunciarà /ai/
 • Sempre que trobem una vocal abans d’una hac, la vocal serà lleugerament més llarga que les altres.
 • La “j” es pronuncia com una i.
 • La combinació de vocals “ie” sempre es pronunciarà com una i llarga.

 

Pronoms en Alemany

 

Una de les primeres coses que aprenem quan comencem a estudiar una llengua estrangera són els pronoms personals. En totes dues llengües existeixen 8 pronoms personals i també comparteixen el pronom neutre (it).

 

I Ich
You Du
He Er
She Sie
It Es
We Wir
You Ihr
They Sie (ellos/as)/ Sie (usted)

 

Com l’única diferència a remarcar es troba en la tercera persona del plural (ells);

They     ->     sie (ells)

They     ->     Sie (vosté)

 

És important saber que aquesta última forma és una de les més utilitzades en alemany donada la seva formalitat. En alemany ens dirigirem a qualsevol persona que no coneguem o amb la qual mantinguem una relació cordial utilitzant Sie (vostè), ja que utilitzar la segona persona del singular du (tu) no està culturalment acceptat i es pot considerar una falta de respecte si s’usa cap a persones desconegudes.

 

Gramàtica en Alemany i Anglès ¿Es similar?

 

Cada llengua té les seves pròpies característiques i estructures gramaticals. Encara així, l’alemany i l’anglès comparteixen diversos aspectes gramaticals. A mesura que el teu nivell avanci, començaràs a adonar-te que l’alemany també s’assembla a altres llengües europees com pot ser el castellà.

Verb sein (to be / ser o estar)

Una de les primeres coses que s’aprenen en qualsevol idioma és el verb to be (ser o estar). És remarcable la seva semblança amb l’anglès i amb unes poques classes t’adonaràs d’això. És més, es pot fins i tot deduir! A part de semblar-se molt a l’anglès, també s’assembla al castellà: 

Ich bin jung  I am young  Jo sóc jove
Du bist jung  You are young  Tu ets joven
Er ist jung  He is young  Ell és jove
Sie ist jung She is young  Ella és jove
Es ist jung  It is young  Això/aquella cosa és jove
Wir sind yung  We are young  Nosaltres som joves
Ihr seid jung  You are young  Vosaltres sou joves
Sie / sie sind jung  They are young  Ells/es són joves

 

Fixa’t i veuràs les següents semblances que t’ajudaran a aprendre la conjugació d’aquest verb tan important:

 • La segona persona del singular (tu), igual que el castellà, sempre va acompanyada de la s.
 • Igual que succeeix en anglès i castellà, en alemany er, sie i es comparteixen la mateixa forma ist.
 • Al conjugar un verb en present en alemany, la primera i tercera persona del plural (wir i sie/Sie) sempre es conjugaran de la mateixa forma.

Les preguntes són bastants similars en totes dues llengües:

 

What Was
When Wann
How long Wie lange
Which Welche

 

Totes aquestes paraules comencen per w- i es troben al principi de cada pregunta. De fet, no sols hi ha aquesta semblança entre llengües perquè en alguns casos també comparteixen l’estructura.

 

What is this?  Was ist das?
When are we going to the cinema?  Wann gehen wir ins Kino?

 

Els comparatius i els superlatius són veritablement similars. Prenguem com a exemple l’adjectiu young.

Adjectiu Comparatiu Superlatiu
Young younger than  the youngest
Jung  jünger als  der/die/das yüngest

 

Tal com succeeix en anglès, per a formar el comparatiu s’afegirà un sufix o terminació a l’adjectiu. Totes dues llengües comparteixen el mateix sufix. L’única diferència es troba en la partícula than, que en alemany és als.

 

Adjectiu Comparatiu Superlatiu
Good Better than The best
Gut Besser als Der/die/das besten

Vocabulari en Alemany bàsic

 

Donada la convivència de totes dues llengües hi ha infinitat de termes semblants. Els mesos són un bon exemple d’això. 

 • January = Januar
 • February = Februar
 • March = März
 • April = April
 • May = Mai
 • June = Juni
 • July = Juli
 • August = August
 • September = September
 • October = Oktober
 • November = November
 • December = Dezember

També ho són els dies: 

 • Monday = Montag
 • Tuesday = Dienstag
 • Wednesday = Mittwoch
 • Thursday = Donnerstag
 • Friday = Freitag
 • Saturday = Samstag
 • Sunday = Sonntag

Veieu la similitud? Com ja saps, tots els dies de la setmana en anglès acaben amb -day, que significa dia. Day en alemany és Tag, així que la majoria dels dies de la setmana en alemany finalitzen de la mateixa forma.

Però que passa amb Mittwoch? Ja has d’haver sentit que l’alemany és famós pels seus compostos, és a dir, és famós per formar paraules unint unes altres;

Mitt- prové de Mitte (mitjà) i -woch prové de Woche (setmana) = meitat de setmana.

Un altre compost molt important és weekend – Wochenende (Wochen = Week + ende = end).

Hi ha moltes altres paraules que s’assemblen com: to drink >; trinken, that >; das, book >; Buch, to dansi >; tanzen, new >; neu, school >; Schule, to have >; haben, mother >; Mutter, apple >; Apfel, old >; alt, young >; jung…

Per descobrir la resta et convidem a aprendre alemany!

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies