Aprendre alemany. Diferències entre l’alemany i l’anglès

Aprendre alemany. Diferències entre l’alemany i l’anglès

 

La primera idea que ens ve al capdavant quan sentim a algú que vol aprendre alemany és la dificultat. Però no hauria de ser així ja que l’alemany i l’anglès comparteixen moltes similituds. Si estàs pensant en ampliar les teves metes professionals i tens nocions en anglès, a què esperes per començar amb l’alemany?

Ambdues llengües comparteixen el seu origen (proto-germànic), cosa que reforça les seves similituds. De fet, Anglaterra va ser poblada extensament per tribus germàniques que intentaven comunicar-se usant l’anglès antic (Old English). La convivencia d’ambdues cultures i llengües va fomentar l’adaptació i influencia de molts termes entre llengües. Molts termes utilitzats en aquesta època per aquestes tribus germàniques segueixen presents en alemany, i sorprenentment la majoria d’aquestes paraules s’assemblen a l’anglès.

Encara creus que és massa difícil? Anem a veure alguns exemples!

Primer contacte amb la llengua

La presentació és imprescindible i veuràs que l’estructura és similar, fins i tot idèntica, a la de l’anglès:

Hello! – Hallo!

My name is … – Mein Name ist … / I am … I am … years old – Ich bin … Jahre alt

How is it going? – Wie geht es dir?

Good! Thank you. – Gut! Danke.

Òbviament hi ha alguna que una altra diferència en la pronunciació, però estructuralment són molt semblants.

Pronoms

En ambdues llengües existeixen 8 pronoms i també comparteixen el pronom neutre (it).

La única diferència a remarcar es troba en la tercera persona del plural;

   sie (ellos)

They

            Sie (usted)

És important saber que aquesta última forma és una de les més utilitzades en alemany donada la seva formalitat. En alemany ens dirigirem a qualsevol persona que no coneguem utilitzant Sie, ja que utilitzar la segona persona del singular du no està culturalment acceptat i es pot considerar una falta de respecte.

I – ich

you – du

he – er

she – sie

it – es

we – wir

you – ihr

they – sie (ells/es)/ Sie (vostè)

Vocabulari bàsic

Tenint en compte la convivència d’ambdues llengües hi ha infinitat de termes semblants. Els mesos són un bon exemple d’això.

Januar (January), Februar (February), März (March), April (April), Mai (May), Juni (June), Juli (July), August (August), September (September), Oktober (October), November (November), Dezember (December)

També ho són els dies.

Monday – Montag / Tuesday – Dienstag / Wednesday – Mittwoch / Thursday – Donnerstag
/ Friday – Freitag / Saturday – Samstag / Sunday – Sonntag

Veieu la similitud? Com ja saps, tots els dies de la setmana en anglès acaben amb -day, que significa dia. Day en alemany és Tag, així que la majoria dels dies de la setmana en alemany finalitzen de la mateixa manera.

Però què passa amb Mittwoch? Ja has d’haver sentit que l’alemany és famós pels seus compostos, és a dir és famós per formar paraules unint unes altres;

Mitt- prové de Mitte (meitat) i -woch prové de Woche (setmana) = meitat de setmana.

Un altre compost molt important és weekend – Wochenende (Wochen = Week + ende = end).

És la gramàtica similar?

La gramàtica és similar però el nombre de semblances entre ambdues llengües és menor a la quantitat de vocables que comparteixen. Tot i així, hi ha moltes!

Els comparatius i els superlatius són veritablement similars. Prenguem com a exemple l’adjectiu young.

Young > younger than > the youngest

                Jung > jünger als > der/die/das yüngest

Tal com succeeix en anglès, per formar el comparatiu s’afegirà un sufix o terminació a l’adjectiu. Ambdues llengües comparteixen el mateix sufix. L’única diferència es troba en la partícula than, que en alemany és als.

Good Better than The Best
Gut Besser als Der/Die/Das besten

Fins I tot comparteixen adjectius irregulars:

Verb to be > sein

Una de les primeres coses que s’aprenen en qualsevol idioma és el verb to be així que per aprendre alemany tambè és el primer.És remarcable la seva semblança amb l’anglès i amb unes poques classes t’adonaràs d’això. És més, es pot fins i tot deduir!

Sie ist jung > She is young.

En anglès he, she i it comparteixen la mateixa forma is, i en alemany succeeix el mateix;

Er ist jung / Sie ist jung / Es ist jung.

Les preguntes són bastants similars en ambdues llengües:

What > Was / When > Wann / How long > Wie lange / Which > welche

Totes aquestes paraules comencen per w– i es troben al principi de cada pregunta. De fet, no només hi ha aquesta semblança entre llengües ja que en alguns casos també comparteixen l’estructura.

What is this? > Was ist das?

When are we going to the cinema? > Wann gehen wir ins Kino?

Hi ha moltes altres paraules que s’assemblen com: to drink > trinken, that > dónes, book > Buch, to dansi > tanzen, new > neu, school > Schule, to have > haben, mother > Mutter, apple > Apfel, old > alt, young > jung…

Però per descobrir les altres et convidem a aprendre alemany!

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies