Com no fallar amb els Verb Tenses

Com no fallar amb els Verb Tenses

Els temps verbals poden resultar alguna cosa difícil per als català-parlants que estan aprenent anglès. I encara que et diguin -una i altre vegada- que la millor manera de dominar-los és practicant, primer és necessari obtenir una bona base i saber com i quan usar-los. No parlarem de tots ells, ni de totes les seves regles i/o excepcions, però si d’allò més important.
Això sí, has de prestar molta atenció i practicar, doncs un segon idioma no s’aprèn per art de màgia.

Verbs en passat en anglès

Passat Simple (Past Simple)

S’utilitza per a accions ocorregudes en el passat que ja van finalitzar, alguna cosa molt important per diferenciar-ho del present perfect.
S’estructura de la següent forma: Subjecte + verb en passat (amb la terminació “ed” en cas que sigui un verb regular, però si és irregular toca aprendre’s una nova forma).
Sol ser molt comú usar-ho amb expressions de temps en passat com “in 1999, last month…
Un exemple del Past Simple pot ser: “I studied for the maths exam last week“.

Passat Continu (Past Continuous)

S’utilitza per parlar de successos o accions que van ocórrer en el passat i ja van finalitzar, Però que van durar cert temps i precisament volem emfatitzar aquesta durada.
S’estructura així: Subjecte + was o were + verb amb “ing”.
És molt comú usar-los amb “when” o “while” connectant-lo amb el Past Simple o un altre Past continuous.
Un exemple de passat continu és: “I was playing Nintendo when my dad arrived“.

Passat Perfecte (Past Perfect)

S’utilitza per parlar de successos o accions que van ocórrer en el passat ja van finalitzar, i van succeir abans que una altra acció (normalment un Past Simple).
S’estructura així: Subjecte + had + participi.
És molt comú usar-los amb “when” connectant-lo amb el Past Simple.
Un exemple de passat perfecte és: “I had eaten everything when they arrived“.

Verbs en present en anglès

Present Simple (Present Simple)
Aquest temps verbal és utilitzat per parlar de rutines, lleis naturals o situacions permanents. Serà molt comú usar expressions de temps com always, every day…
S’estructura d’aquesta manera: Subjecte + verb (en infinitiu, sense usar “to”).
Recordeu que per a la tercera persona del singular necessitarem afegir -s o -és al verb.
Et donem un exemple de present simple? Bé: “The cold never stops in Alaska“.

Present Continu (Present Continuous)

Es fa referència al Present Continu quan les accions es realitzen al mateix temps que s’està parlant o per a circumstàncies excepcionals (today, this month…).
S’estructura: Subjecte + ‘am/are/is’ + verb acabat en -ing.
Per exemple; “I’m playing candy crush
Cura amb les traduccions! Un error molt comú és a dir “Avui treball de 7 a 9”, i traduir-ho per “I work from 7 to 9 today”. Però si ho analitzem, el treballar de 7 a 9 avui és una excepció, per la qual cosa hauríem de dir “I am working from 7 to 9 today“.

Present, passat i futur en anglès
Temps verbals en futur en anglès

Futur Simple (Future Simple)

El seu ús es resumeix en promeses o decisions que són preses al mateix temps que parles.
La forma d’estructurar el Futur Simple és: Subjecte + will + verb (en infinitiu , sense usar “to”).
Un exemple clar podria ser: “I will go to eat an ice cream“.

Futur Continu en anglès (Future Continuous)

Es tracta d’accions que es trobaran en procés en un moment determinat del futur.
L’estructura d’aquest “verb tense”: Subjecte + will be + verb amb “ing”.
Una frase per exemplificar podria ser la següent: “I will be training in the gym until the night”.

Futur amb ‘Going to’ (Future going to)

És utilitzat per expressar les accions que has planejat realitzar en un futur.
S’estructura d’aquesta manera: Subjecte + ‘am/are/is’ going to + verb (en infinitiu, per descomptat, sense “to”).
Per exemple; “I’m going to eat with my girlfriend tonight
També és possible usar el Present Continuous amb un significat molt similar, encara que mostrant més seguretat en aquest pla o intenció.
Per exemple: “I’m eating with my girlfriend tonight

Futur Perfecte (Future Perfect)

Consisteix en un temps verbal que s’utilitza per indicar que una situació tindrà el seu final o ja haurà succeït en el futur.
El Future Perfect s’estructura: Subjecte + will/shall have + participi del verb.
Aquest seria un bon exemple: By 2025 I will have finished my degree.

Futur Perfecte Continu en anglès (Future Perfect Continuous)

Dels temps verbals potser aquest sigui el més difícil. Consisteix en un temps verbal que s’usa per indicar que una situació tindrà el seu final o ja haurà succeït en el futur quan volem emfatitzar la seva durada.
Així s’estructura: Subjecte + will/shall have been + verb en “ing”.
Per exemple: “When I return with my wife to Spain I will have been traveling around the world for two years“.

Ho has vist? Aprendre els “verb tense” és realment senzill. Només has de treballar i no oblidar les estructures.

Si vols practicar a classe, et recomanem un llibre ple d’exercicis per a que et possis a prova, aquest llibre també disposa de les respostes, així comprobaràs si els has fet correctament:

Llibres de verb tenses en anglès
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies