Què són els False Friends?

Què són els False Friends?

Entenem per False Friends (Falsos Amics) aquelles paraules la grafia de les quals és idèntica o similar tant en una llengua estrangera com a la nostra llengua materna, però tenen un significat completament diferent. Com podreu imaginar, aquestes comporten molts problemes o dificultats a l’hora d’aprendre un idioma, doncs poden donar lloc a confusions i errors.

False Friends anglès català

Exemples de False Friends

Avui ens centrarem en alguns False Friends comuns entre l’Anglès i el Català. No els explicarem tots, però sí els més importants per tal d’ajudar-te a evitar situacions compromeses!

Approve

El verb approve és molt similar al verb aprovar en català. Si bé és cert que parcialment és una traducció correcta, fem un error molt comú, el qual és dir I approved my exam. Quan fem referència a un examen és necessari emprar el verb pass, doncs una traducció més precisa de approve seria ratificar. Així doncs, l’oració inicial hauria de ser I passed my exam.

Carpet

Un altre error molt comú és confondre la paraula carpeta amb carpet. No obstant, la paraula carpet a l’Anglès significa moqueta. Si diem I forgot my carpet estarem dient vaig oblidar la meva moqueta. Així doncs, hauríem de dir I forgot my foulder.

Realise

El verb Realise s’assembla en català al verb realitzar. No obstant, el seu significat en adonar-se’n. Com a conseqüència, si algú ens diu I realised I hadn’t done my homework significarà Me’n vaig adonar que no havia fet els deures. Si volem dir realitzar, depenent del context podrem usar tant do com make.

Sensible

Aquest adjectiu és un dels primers False Friends que aprenem a l’Anglès. Al tenir una grafia idèntica al català amb la paraula sensible, la qual fa referència a sentiments, genera una confusió immediata. Tot i això, sensible significa sensat. Si volem referir-nos a una persona sensible, haurem de dir sensitive.

Dessert

Un substantiu que pot provocar una situació divertida a un restaurant és la paraula Dessert, doncs al Català pensem que la seva traducció és desert. A l’Anglès, la paraula desert s’escriu amb una sola s, mentre que dessert significa postre. A més a més, la pronunciació serà vital per tal de diferenciar les dues paraules, doncs desert (desert) la pronunciarem amb una /e/, mentre que dessert (postre) la pronunciarem amb una /i/.

Actually

Un altre clar exemple de False Friend seria la paraula actually. Si bé pensem de forma equivocada que significa actualment, la seva traducció és realment. Així doncs, a una oració tal com actually, I don’t agree with you, el que estaríem dient és En realitat, no estic d’acord amb tu. Si volem dir actualment, hem d’usar nowadays o currently.

  

Altres False Friends a l’Anglès

Anglès S’assembla a… Realment significa Clarificació
Concrete Concret Formigó Concret (specific)
Career Carrera (universitària) Carrera professional Per estudis univesitaris (degree)
Collar Collar Coll (camisa) Collar (necklace)
Data Data Informació Data (date)
Disgusted Disgustat fastiguejat Disgustat (upset)
Embarrassed Embarassada avergonyit Embarassada (pregnant)
Eventually Eventualment Finalment Eventualment (sometimes)
Fabric Fàbrica Teixit Fàbrica (factory)
Facility Facilitat Instal·lació Facilitat (ease)
Idiom Idioma Modisme Idioma (language)
Jubilation Jubilació Excés d’alegria Jubilació (retirement)
Lecture Lectura Lliçó Lectura (reading)
Library Llibreria Biblioteca Llibreria (bookshop)
Pedestrian Pederasta Vianant Pederasta (paedophile)

 

Politics Polítics Política Polítics (politicians)
Rape Rap (peix) Violar Rap (monkfish)
Suave Suau Agradable Suau (soft)
Success Succés Èxit Succés (event)
Sympathy Simpatia Compassió Simpatia (friendliness)
Tramp Trampa Sense sostre Trampa (trap)

 

Quines paraules cal evitar?

 Com acabem de veure, existeixen paraules a l’Anglès que poden donar lloc a confusions tals com She is embarrassed, la qual nosaltres podríem traduir per Ella està embarassada i no per Ella està avergonyida, que seria la traducció correcta. No obstant això, rara vegada ens podríem trobar en situacions realment compromeses per usar o interpretar de manera incorrecta alguna d’aquestes paraules, per això és un pas necessari al moment d’aprendre anglès.

D’altra banda, tot i que no es poden considerar False Friends, existeixen paraules les quals cal vigilar-ne l’ús que emprem, doncs poden tenir un doble significat que crei situacions problemàtiques.

Per exemple, si observem la paraula Tart, la traducció més directe que en podem fer és Pastís, o Tarta en Castellà. Tot i això, aquesta paraula també s’utilitza per referir-se de manera despectiva a una dona.  Així doncs, si a un restaurant llegim Tart of the house, es pot interpretar tant Pastís de la casa, com Prostituta de la casa. En un context en el qual puguin existir dubtes, el millor és utilitzar la paraula cake.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies